• FORESLÅR ENDRINGER: SV-representant Tina Åsgård vil gjøre det vanskeligere å arrangere skolegudstjeneste. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Det blir fortsatt skolegudstjenester

SVs forslag om søknadsplikt for skolegudstjenester, ble nedstemt.