At antall kvinner i afrikanske parlamenter har skutt i været, skyldes ikke bare intern mobi­lisering fra kvinneaktivister. Kriger og konflikter på det afrikanske kontinentet har økt det internasjonale presset, og penger har gått nettopp til å støtte arbeidet for å sikre kvinners politiske deltakelse og representasjon.

Det gjelder både i fredsprosesser og for å sikre at kvinners stemme blir hørt også i etterkrigsfasen. Det har vært et viktig område også for norsk bistand.

FNs kvinnekonferanser i Nairobi i 1985 og Beijing i 1995 fungerte som viktige møteplasser for kvinneaktivister og bistandsaktører. Strategiene og planene som kom ut av møtene, la ekstra press på styresmakter om å leve opp til kravene fra panafrikanske og nasjonale kvinneorganisasjoner.