• SAMLINGSSTEDET: Naboene rundt Korkirken mener at Kirken Bymisjon må ta et større ansvar for rusmiljøet og forsøplingen i området.

Ampert på Bymisjon-møte

Naboene varsler eget vakthold når Kirkens Bymisjon åpner nytt tilbud om akuttovernatting