• ØVER SEG: Brannvesenet på plass ved Fløyfjellstunnelen. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Fløyfjellstunnelen åpen etter øvelse

Brannvesenet er nå ferdig med øvelsen i Fløyfjellstunnelen. Nordgående løp er åpnet, og sørgående løp åpnes om få minutter.