Luftig på Bulken

Slik skal toga som stoggar på Bulken stasjon bli tilgjengeleg for alle.