• HER SKJEDDE ULYKKEN: Luftambulansen rykket ut til uykkesstedet. FOTO: INGUNN OSLAND, FIRDA

Har frigitt navnet til den omkomne

Den 16 år gamle Bjørn-Arild Høyvik døde i en MC-ulykke lørdag.