Bygger ut 4G

Det superraske mobilnettet 4G stormer frem i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.