• FIN OG BORTKASTET: Bergens kanskje fineste gang- og sykkelvei ligger innbydende på sørsiden av Flyplassvegen. Under ligger høyspenningskabler og fjernvarmerør. Nå skal alt bort, fordi Bergen kommune har forandre mening og vil la Bybanen få akkurat denne plassen. ARKIVFOTO: ALEXANDER WORREN

Bybanen skaper ny millionstrid

Bergen kommune flytter bybanetraseen langs Flyplassvegen og krever at BKK betaler for fjerning av kabler og rør som ble lagt ned for to år siden.