Øltyv slo til kunde

Mannen drylte til kvinnen i ansiktet da han ble tatt på fersken.