— Vi ser en økende pågang fra studenter som søker hjelp hos oss, bekrefter psykolog ved Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Øystein Sandven.

I september tok i overkant av 200 nye bergensstudenter kontakt med Studentenes psykiske helsetjeneste, som kommer i tillegg til studenter som allerede går i behandling fra før. Aldri før har så mange henvendt seg til Studentsamskipnaden fordi de sliter psykisk.

Sliter med studiestarten

Generelt har antall studenter som søker psykologhjelp økt jevnt og trutt de siste årene, forteller Sandven. I 2013 tok 1200 studenter kontakt.

— Vi tror at vi i år kommer ut på omtrent det samme tallet, eller sannsynligvis noe høyere, sier han.

Pågangen er størst i begynnelsen av semestrene, forteller psykologen.

— Hvorfor det er slik, vet vi ikke sikkert. Noe av forklaringen kan ligge i at mange kan oppleve problemer når de skal etablere seg i et nytt studentliv, skaffe et sosialt nettverk og gå i gang med studier, sier han.

Mer sårbare studenter?

Angst og depresjon går igjen som plager studentene kommer med, forteller Sandven. Men han mener det er vanskelig å forklare hvorfor flere studenter sliter psykisk i dag enn tidligere, og hvorfor andelen stadig øker. Han tror ikke man kan fastslå at dagens studenter er mer sårbare enn studenter før dem, men tror snarere fortidens studenter muligens hadde en mindre krevende studenttilværelse.

Det er mulig at det føltes enklere å være student, etablere nettverk og «få til» studentlivet før

— Dette er jo på en måte det store og vanskelige spørsmålet. Det er mulig at det føltes enklere å være student, etablere nettverk og «få til» studentlivet før. I tillegg henger det nok sammen med at dagens studenter har høyere forventninger til seg selv, og at de rundt dem og samfunnet for øvrig stiller høye krav til prestering.

- 70 prosent kvinner

Og høye krav og forventninger går igjen særlig hos kvinner. Nesten hver fjerde kvinnelige student på landsbasis oppgir at de sliter med alvorlig psykologisk symptombelastning (24 prosent). Det er dobbelt så høyt som tallet for deres mannlige studentkolleger.

Psykolog Sandven anslår at fordelingen mellom dem som søker hjelp hos Studentenes psykiske helsetjeneste i Bergen ligger på 70 prosent kvinner og 30 prosent menn.

Det er en veldig markant forskjell mellom kjønnene her

— Det er en veldig markant forskjell mellom kjønnene her. Kvinner kjenner kanskje mer på ansvar og prestasjoner og stiller høyere krav til seg selv enn hva de mannlige studentene gjør. Men selv om flere kvinner rapporterer om psykiske plager, presterer de ikke dårligere enn mennene. Så det ser ikke ut som det får direkte konsekvenser med tanke på studiemestring, sier han.

- Bekymringsfullt

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, er urolig over at andelen studenter som sliter alvorlig psykisk, øker. På UiB har tallet steget fra 14 til 18 prosent på fire år.

— Det er bekymringsfullt at så mange rapporterer psykiske helseplager. Men heldigvis har UiB-studentene lett tilgjengelig tilgang til helsetjenester ved behov gjennom SiB. Vår jobb er å spre informasjonen til dem om det helsetilbudet som finnes, sier hun.