— Han har gitt en uforbeholden tilståelse. Han har ikke finregnet på beløpet, men har akseptert det han er blitt konfrontert med, sier mannens forsvarer, advokat Kai-Inge Gavle.

Politiet har nå avsluttet etterforskningen etter at mellomlederen i oktober i fjor innrømmet grovt underslag gjennom ti år. Konklusjonen deres er at mannen stakk unna i overkant av seks millioner kroner av kommunens penger.

I forrige uke var mellomlederen i sitt siste avhør hos politiet. Saken er nå oversendt til statsadvokaten.

Krever millioner

Bergen kommune fremmer et erstatningskrav på 5,6 millioner kroner.

— Det kunne vært satt høyere, men vi har tatt utgangspunkt i det beløpet vi mener er utvilsomt, sier kommunens advokat, Kristine Herrebrøden.

Kommunen gikk til retten for å få sikring for kravet, og har tatt arrest i mannens andel av hus og garasje. Til tross for det omfattende underslaget, fant ikke namsfogden andre verdier av betydning.

- Spilte bort pengene

— Han har forklart at hele beløpet ble brukt til pengespill, sier forsvareren.

— Hvordan ser han på muligheten for å gjøre opp for seg økonomisk?

— Det kan jeg ikke svare på nå. Men han ser frem til å få en avklaring på saken når den kommer for retten.

Gavle regner med at saken vil bli avgjort ved såkalt tilståelsesdom. Det vil si en forenklet behandling i retten, uten vitne- eller bevisførsel. Siktede må tilstå uten forbehold, og har dermed krav på strafferabatt.

Mellomlederen brukte flere metoder for å lure arbeidsgiveren. Én av dem var å sende egenproduserte fakturaer til kommunens kunder, slik at pengene gikk inn på kontoer mannen disponerte.

- Lurte Brann og TV 2

— Noen ganger har inntektene blitt etterlyst, men mannen var en betrodd leder, og ga plausible forklaringer på hvorfor pengene uteble, sier kommunaldirektør Robert Rastad.

Blant kundene var Sportsklubben Brann, TV 2 og Helse Bergen.

Brann betalte om lag to millioner kroner for vedlikehold av gressmatten på stadion gjennom en fireårsperiode, mens TV 2 betalte 62.000 kroner for leie av lokale under innspillingen av «Norske Talenter» i 2008. Deler av pengene skal ha havnet hos mellomlederen.

Mannen skal også ha leid ut en del av en kommunal eiendom, og tatt pengene selv.

Manglet kontroll

En ekstern granskingsrapport som ble utarbeidet av konsulentselskapet PWC, slår fast at kommunen har hatt for dårlig kontroll med inntektene sine.

«Generelt synes praktiseringen og gjennomføringen av rutinene i denne enheten i stor grad å ha vært tillitsbasert og preget av relativt uformell internkontroll», het det i rapporten fra PWC, som har gjennomgått avdelingens økonomirutiner de siste ti årene.

— Kommunen har vært veldig oppmerksom på kostnadskontroll og regler for offentlige anskaffelser, men har ikke vært like opptatt av å sikre kontrollen på inntektene, sier Rastad.

Også en annen ansatt ved samme avdeling i kommunen ble anmeldt av arbeidsgiveren, for å ha medvirket til underslaget. Den anmeldelsen er henlagt etter bevisets stilling, opplyser politiadvokat Anders Johnsen i Hordaland politidistrikt.

De to mennene arbeider ikke lenger i Bergen kommune.