Selvkjørende biler åpner for mange interessante problemstillinger. Hvem har skylden om de bulker bilen din eller kjører på en fotgjenger? Skal en ta eieren, bilfabrikken eller de som utviklet det automatiske styringssystemet?

For andre automatiske systemer, som heiser, automatiske dører og noen T-baner er det åpenbart eierne som har det endelige ansvaret. Slik må det nok også være med automatiske biler. I praksis kan vi her, som med andre biler, beskytte oss med forsikringer. En fordel med den automatiske bilen er at vi ikke vil ha noe personlig ansvar, om det da ikke kan bevises at vi ikke har utført nødvendig vedlikehold. Men da vil den automatiske bilen sikkert ikke starte.Men hva om bilen kommer hjem med en stor bulk bak? Den er åpenbart påkjørt, men av hvem? Det kan løses ved at bilen fotograferer alle sine omgivelser; med GPS og andre data vil det da være lett å bevise hvem som har skylden. Kanskje enda enklere enn i dag der to bilførere skal bli enige om en skademelding.

Vanskeligere blir det om bilen skader dyr eller mennesker. Vi har plikt til å hjelpe, men hvordan skal en automatisk bil takle slike hendelser? Skal den stoppe, ringe politiet eller ambulanse? Det er tragisk om bilen ringer Viltnemda om det ligger et skadet menneske under bilen, og heller ikke bra om den ringer ambulansen etter å ha kjørt på en katt.

Slike unntakssituasjoner vil være uhyre vanskelig å håndtere med dataprogrammer.