• FOTO: Paul S. Amundsen

Heller hund enn barn

Beboere i Haugeveien på Nordnes liker ikke å få en barnehage i naboparken. - Blir positivt for alle, mener Bergen kirkelige fellsråd.