Frykter bilbeltesvikt bak ulykker

Statens Havarikommisjon for Transport undersøker om bilister kan stole på bilbeltet.