«There is a bomb in the building»

Bombetrusselen ble ringt inn på engelsk, to ganger.