• FOTO: Jan M. Lilleb�

Handlingsplan for luftkvalitet forsinket

Arbeidet med en handlingsplan for lokal luftkvalitet har blitt liggende i departementet i to år.