Stor rasfare på Vestlandet

Flere veier er stengt.