Kvinne måtte reddes fra fjellhylle

Skled utfor en kant og ble sittende bom fast.