• LOVER ÅPENHET: - I saken vi nå fremmer til bystyret ønsker vi gjennom klarere prinsipper for åpenhet å fjerne denne usikkerheten og skape en enda bedre kultur for åpenhet i kommunen, sier byrådsleder Monica Mæland.

Kommuneansatte redde for å snakke

Flertallet av både ledere og andre ansatte i Bergen kommune er redde for at de vil få negative reaksjoner hvis de uttaler seg til media om egen arbeidsplass.