— At folk bader der, er helt forferdelig, sier Oddekalv.

Han mener Kollevågen er en av de største miljøskandalene i Hordaland, og at området burde bli stengt umiddelbart.

— Bergen kommune prøver å skjule sine tidligere synder ved å lage en bossfylling om til et feriested, det er rett og slett hårreisende, sier han.

Han presiserer at dette er et problem som dagens politikere har arvet fra forgjengerne, og at de ikke kan lastes for problemene. Likevel mener han politikerne må komme på banen og ta tak i et problem som over tid kan være svært helseskadelig.

Kollevågen ble brukt som avfallsdeponi for Bergen frem til 1975, og var delvis en industrifylling. Oddekalv trekker frem at man ikke sorterte bort farlig avfall på den tiden vågen ble brukt som bossfylling.

For noen år siden dykket han selv i Kollevågen, og ble sjokkert over hvor mye boss som var synlig under vann.

— Det var alt fra sykler til malingsspann og skjeletter, helt enorme mengder avfall. Mye av det som ligger der er tikkende miljøbomber, sier han.

Oddekalv mener det eneste forsvarlige å gjøre er å stenge av området umiddelbart, for så å gjøre forsterkninger og utbedringer på tildekkingen. Han tror ikke det er mulig å ta opp å destruere avfallet fordi det er snakk om så store mengder, men etterlyser tiltak fra fagetaten i kommunen og miljødirektoratet.

— De kan overvåke og diskutere så mye de vil, men jeg vil oppfordre alle som ferdes der ute til å bruke sunn fornuft. Man bør ikke bade der, og heller ikke spise fisk fra området. Jeg er også sikker på at disse giftene kan spre seg til andre stedet hvis det ikke blir ryddet opp der ute, sier han.