• I EVIG DVALE: Den fireårige hannbjørnen var knapt vakna or dvalen i hiet sitt ved Bessefjell i Telemark før Naturoppsynet skaut han 16. mars. FOTO: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

Her ligg bamse skoten og drepen

Sist helg blei ein 120 kilos hannbjørn skoten i Telemark. - Staten driv ein uakseptabel klappjakt på ein truga art, meiner Naturvernforbundet.