• (1/2)
    KØER: Etter kollisjon i Isdalstø. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Kjedekollisjon igjen

Fire biler krasjet i Isdalstø