• kamera.jpg

Tunnel ble stengt

Damsgårdstunnelen ble stengt, og det skapte køer.