Det handler om utvidelse av Vossapakko, til en 4,6 kilometer lang tunnel øst for Granvinvatnet på riksvei 13. Tidligere har Frp-statsråd Ketil Solvik-Olsen lagt frem Askøypakken med bompenger, men den hadde de arvet fra de rødgrønne.

Den såkalte Joberget-tunnelen er Frps første, eget bompengeprosjekt.

— Ja, det blir bompenger, men det er fordi flertallet vil ha det slik, sier statssekretær Bård Hoksrud.

TUNNEL: Vossapakko utvides med en 4,6 kilometer lang tunnel ved Granvinvatnet, så bilistene kan unngå den rasfarlige veien langs Joberget.
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Han legger til at med den nye rentekompensasjonsordningen blir det mindre utgifter til bilistene enn det kunne ha vært.

Enstemmig vedtatt

Saken ligger nå i Stortinget, der den trolig blir enstemmig vedtatt i begynnelsen av juni.

— Ja, når Frp nå vil stemme for et prosjekt med bompenger, regner jeg med enstemmighet, sier Arbeiderpartiets Magne Rommetveit.

Han er saksordfører i transportkomiteen, og ansvarlig for at saken går gjennom.

— Når et bomprosjekt har lokal forankring og støtte, pleier alle partiene i Stortinget å stemme for. Dette prosjektet er anbefalt av alle kommunene i Vosseregionen, pluss Hordaland fylkesting, så den er grei, sier Rommetveit, og legger til:

— Frp har alltid stemt mot bompenger tidligere, uansett lokale ønsker. Nå er det slutt på den tid, og jeg forstår at Frp vil støtte denne saken.

Bård Hoksrud bekrefter at det vil de gjøre.

Fjerner rasfare

Den planlagte tunnelen skal gå i fjellet bak Granvinvatnet, mellom Holven og Øvre Vassenden. Langs vannet her er det stor rasfare. Bare siste året er det registret 24 skred langs strekningen, hovedsakelig nedfall av stein.

Prosjektet får derfor ekstra midler gjennom Nasjonal Tranportplan.

Det statlige bidraget blir 228 millioner, inkludert momskompensasjon. Total kostnadsramme er 393 millioner. Bilistene må betale 36 prosent av gildet, gjennom en nedbetaling over 15 år. Innkreving av bompenger for hele Vossapakko startet i 2010, og skal vare til 2025.

Den nye tunnelen vil verken medføre reduserte bomavgifter eller kortere nedbetalingstid, ifølge proposisjonen til Stortinget fra samferdselsdepartementet.