Skyss griper ikke inn

Skyss kommer ikke til å foreta seg noe for å stoppe disputten mellom Sund kommune og BNR.