Da alarmen gikk hos Norsk Gjenvinning like før klokken 12 tirsdag, ba stabsleder Gustav Landro i Hordaland politidistrikt om bistand både fra bombegruppen i Oslo og minedykkere fra Sjøforsvaret.

Minedykkerne var på øvelse i området da de ble varslet, og kjørte gjennom porten til Norsk Gjenvinning klokken 14.41.

Ventet i to timer

Først over to timer senere, klokken 16.54, rullet politiets bombegruppe inn på kaien foran hallen hvor det lå en eske med påskriften «BOMB».

I mellomtiden sto politiet, tre ambulanser og tre brannbiler sammen med minedykkerne og ventet. Flere firma måtte innstille virksomheten i påvente av at situasjonen ble avklart.

— Minedykkerne fikk beskjed om å fasilitere, og være til støtte, men når vi har en nasjonal beredskap og de likevel var på vei var jeg fast bestemt på at bombegruppen skulle ta seg av oppdraget, sier Landro.

- Ingen store konsekvenser

Minedykkerne har kompetanse og utstyr til å gjennomlyse og uskadeliggjøre potensielle bomber på lik linje med politiets bombegruppe. De har tidligere deltatt i landoperasjoner blant annet i Afghanistan, og er godt trent til å håndtere bomber og miner også på land.

- Hvorfor valgte du likevel ikke å bruke dem, når de var der mer enn to timer før?

— Det var ingen store, samfunnsmessige konsekvenser av å vente. Hadde det for eksempel vært veier som måtte holdes stengt, ville vi brukt minedykkerne. Det ligger til politiet i Hordaland å bestemme hvilke ressurser som skal brukes, sier Landro.

— Meningsløs tidsbruk

Han peker på at den spisskompetansen bombegruppen har, er dyr. Landro mener det er viktig at man bruker dem på denne type oppdrag, for at de skal kunne opprettholde nivået sitt. I tillegg hadde de med spesialtrent bombehund.

Bombealarmen tirsdag førte til at det ble slått riksalarm, etter at det omtrent samtidig ble ringt inn bombetrusler mot Flesland og Universitetet i Tromsø.

De andre bombetruslene ble raskt oppklart som falske, men det tok seks timer før alarmen på Mongstad kunne avblåses klokken 18 tirsdag.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) sa til BT i går at hun synes tidsbruken er meningsløs.

— Det kan ikke være slik at viktige deler av landet skal stå lammet i påvente av en bombegruppe fra Oslo.

Hun ba om at politi og forsvar ses i en sterkere sammenheng, og mener det bør vurderes å opprette flere bombegrupper rundt i landet.

- Diskriminerer ikke

Gustav Landro er ikke enig.

— Hvis vi får en bombegruppe på hvert nes, vil de ikke ha så mange oppdrag at de blir gode. De blir bedre jo mer de jobber. Det er en dyr kompetanse å ha gående, så får det bli opp til politikerne om de vil fordele dem over flere steder.

Han synes dagens situasjon, med én nasjonal beredskap i Oslo, er god.

— Det er ikke alt vi trenger å ha på denne siden av fjellet.

Når det gjelder samarbeidet mellom politi og forsvar, peker han på at det ikke er alltid Sjøforsvarets minedykkere er tilgjengelige. Da det ble slått bombealarm ved Haakonsvern etter at tre kofferter ble funnet forlatt i et busskur i slutten av september, var minedykkerne på øvelse på Island.

— Dette må ikke sees på som at vi velger politiets bombegruppe fordi de er politi. Men vi har en primærressurs, og da vil vi bruke dem.