Havarert buss laget kø

Bussen som sperret veien ved Oasen er nå fjernet.