Bergen vil bli dobbelt så stor ved sammenslåing

Flere av kommunene rundt Bergen kan tenke seg å bli en del av Vestlandets hovedstad, dersom de må slå seg sammen med noen.