Lærer par å takle sorgen

Par som mister barn skilles oftere enn andre. Men lærer de om ulike sorgreaksjoner, kan det minske risikoen for skilsmisse, mener Atle Dyregrov.