• RIK PÅ KULTURMINNER: Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum er opptatt av å bevare det rike marinarkeologiske livet i Vågen.

Hurtigbåtene truer kulturminner

Hurtigbåtene som går fra Strandkaien kan være ødeleggende for kulturminner på Vågens bunn.