Meldt om ulykke i Fløifjellstunnelen

Det er meldt om trafikkuhell i Fløyfjellstunnelen med tre biler involvert.