• ENEROM: Et spedbarn som blir født med LAR-abstinenser blir behandlet på enerom med dempet belysning og rolige omgivelser. Sykepleier Katrine Magnussen (til h.) er en av dem som har tettest kontakt med barna og foreldrene deres. Her sammen med overlege Hallvard Reigstad og enhetsleder Jannicke Magnussen.

Krever gratis prevensjon

75 prosent av graviditetene blant kvinner på LAR er ikke planlagt. Likevel får de ikke gratis prevensjon.