80 år gamle Audun Kråkenes har gjenvunnet mye av tidligere styrke og førlighet etter ryggoperasjonen.

— Da jeg dro hjem fra sykehuset, klarte jeg akkurat å komme meg opp to trinn til inngangsdøren. Etter oppholdet på Fyllingsdalen, klatret jeg til topp fire etasjer. 88 trinn, sier han fornøyd til fysioterapeut Tove Pedersen, som til daglig jobber ved Fyllingsdalen sykehjem.

Nå er Pedersen på besøk hjemme hos Kråkenes i Bergveien. Anledningen er byrådets nye satsing rettet mot hjemmeboende eldre.

Forsøk i tre soner

I bybudsjettet som legges frem onsdag, er det avsatt 6,1 millioner kroner til et forsøk med hverdagsrehabilitering i Solheim, Ytrebygda og på Landås.

Et team med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, prosjektleder og fire hjemmetrenere skal oppsøke eldre og trene opp førlighet og mestring i hverdagen, i stedet for at de samme menneskene får rehabiliteringsopphold på sykehjem.

— Vi beholder alle våre 111 rehabiliteringsplasser rundt om på sykehjem. Dette kommer i tillegg, sier byråd Hilde Onarheim (H).

Slik hverdagsrehabilitering drives med gode resultater i Sverige og Danmark. I Norge er rundt 100 kommuner i ferd med å etablere lignende tilbud.

Et ettårig forsøk i deler av Stavanger ga gode resultater. 34 eldre fikk trening hjemme i snitt 22 timer hver. Ifølge evalueringsrapporten hadde de fleste «betydelig funksjonsforbedring».

For «de yngre eldste»

Bergen har tatt etter Stavanger-modellen og søkte om statlige penger til forsøket, uten å få gjennomslag.

— Det er kjekt at vi likevel får mulighet til å prøve. Vellykket rehabilitering kan gjøre mennesker i stand til å klare seg selv i kanskje fem til ti år lenger, sier Onarheim.

FORSØKSPROSJEKT: Et team med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, prosjektleder og fire hjemmetrenere skal oppsøke eldre og trene opp førlighet og mestring i hverdagen, i stedet for at de samme menneskene får rehabiliteringsopphold på sykehjem.

Kommune-Norge ser på styrkede hjemmetjenester som en måte å møte eldrebølgen.

— Hvem vil få tilbud om slik hverdagsrehabilitering?

— Teamet vil plukke kandidater blant dem som søker om rehabilitering. Jeg tenker at dette vil være et tilbud til de yngre eldste, som kanskje ikke passer inn på et sykehjem. Så må de selv være motivert for å trene opp igjen evnen til å klare seg selv, svarer Onarheim.

Drev egentrening

— Du ville vært en typisk kandidat til slik hverdagsrehabilitering, sier fysioterapeut Tove Pedersen til Audun Kråkenes.

Den tidligere topproeren var godt i gang med egentreningen da han fikk et fire ukers rehabiliteringsopphold.

I ukene etter sykehusoppholdet gikk han tur med krykker. Datteren fulgte etter med rullestolen klar. For hver dag klarte han litt større avstander før han måtte hvile i rullestolen.

Fagfolkene på Fyllingsdalen fikk rettet på ganglaget og sørget for bevegelse hver eneste dag. Nå er balansen god. Ganglaget og kondisen også.

Ute i gangen står rullatoren og venter på en luftetur.

— Med den får jeg god fart oppover bakkene. Det er godt for pusten, og kondisen er også viktig, sier Kråkenes bestemt.