• VÅTMARK: Haukåsmyrane regnes som et de viktigste områdene for biologisk mangfold i Bergen kommune. Vipene har her et av sine siste hekkeområder i Åsane, her finnes flere amfibiearter og sjeldne insektarter, og i Haukåselva lever den sjeldne elvemuslingen. ARKIVFOTO: KNUT STRAND FOTO: Knut Strand

Millionbeløp skal redde myr i Åsane

Våtmarksområdet skal bli som for 100 år siden. - Et uvanlig prosjekt, sier direktoratet.