Ber statsråden freda sjukehusa på Vestlandet

Ordførar Sonja Edvardsen i sjukehuskommunen Eid meiner helseministeren også må frede sjukehusa i Helse Vest.