• LIKFERD MED STIL: Begravelsesfølge fra Sogndal den 25. mai i 1897. Den døde er Ola Lassesen Uglum (1813-1897). Fremst i vognen sitter, fra venstre, lærer Johannes Resaland og lærer og kirkesanger Frøysland. Husene i bakgrunnen er på gården Uglum. FOTO: Nils Olsen Reppen (1856-1925). Utlån: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fyll og fanteri i bryllup og likferd

Kongen prøvde å begrense festingen uten hell. I Sogndal tok bøndene selv grep.