Hordalands-elever under snittet

Resultatene fra nasjonale prøver er klare. Elever i Hordaland ligger under landsgjennomsnittet i flere fag.

KJØNNSFORSKJELLER: Årets nasjonale prøver viser blant annet at gutter gjør det bedre enn jenter i regning på ungdomsskolen. I lesing er det omvendt. (Illustrasjonsbilde)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

I dag ble resultatene fra nasjonale prøver lagt frem.

De viser at 8. klassingene i Hordaland ligger like under landsgjennomsnittet i både lesing, engelsk og regning, mens 9. klassingene i Hordaland ligger like under snittet i lesing og på snittet i regning.

  1. klassingene i Sogn og Fjordane er like gode som landsgjennomsnittet i engelsk og lesing, og litt bedre i regning. Også 9. klassingene i trivselsfylket ligger på snittet i lesing og like over i regning.

Gutter best i regning

Nasjonale prøver måler om skoler lykkes i å gi elever grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og engelsk.

På kommunenivå har elevene i Bergen tidligere gjort det godt i nasjonale prøver. I år ligger de på eller like over snittet i alle fag på både 8. og 9. trinn.

Resultatene på landsbasis viser ellers at guttene gjør det bedre enn jentene i regning, slik det også var i fjor. I lesing er det imidlertid omvendt.

I engelsk er det ingen forskjell mellom kjønnene på landsbasis.

Best i øst

I likhet med i fjor er det elever i Oslo og Akershus som ligger over landsgjennomsnittet på alle prøvene i engelsk, lesing og regning. Dette gjelder både for 8. og 9. trinn. Oslo gjør det aller best.

– Det er enda bedre enn vi kunne håpe på. Det er utrolig hyggelig å se. Det viser med all tydelighet at den innsatsen som gjøres i osloskolen, bringer resultater for elevene, sier skolebyråd Anniken Haugli (H) til NTB.

Elever i Finnmark, Nordland og Nord-Trøndelag er blant dem som ligger under landssnittet i flere fag. Det gjorde de også i fjor.

— Kan sikre mer læring

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er opptatt av at resultatene fra de nasjonale prøvene skal brukes riktig.

– Selv om mye er bra med norsk skole, så er vi ikke gode nok til å fange opp elever med lærevansker. Det er en årsak til at 30 prosent av elevene ikke fullfører videregående opplæring innen fem år. En viktig grunn til det, er at de går ut av grunnskolen uten de grunnleggende faglige ferdighetene de trenger. Riktig bruk av resultatene på nasjonale prøver kan være et bidrag til å sikre mer læring, sier Røe Isaksen til NTB.

Skolesuksessen ingen kan forklare

De nasjonale prøvene er i år endret slik at de skal kunne måle utvikling over tid. Det vil si at neste år er resultatene sammenlignbare med i år.

Publisert:
lesing.jpg