- Det er først og fremst landene vi har lagt oss ut med som kan tenkes å stå bak dette, dersom det er snakk om en fremmed makt, sier Ståle Ulrichsen, sikkerhets— og forsvarsforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Aftenposten.

For første gang i Norge har Aftenposten kartlagt bruken av mobilovervåkingsutstyr i Oslo.

Målingene avslører at hemmelige, falske basestasjoner, såkalte IMSI-catchere, med svært høy sannsynlighet er i bruk rundt flere sentrale bygninger i hovedstaden, deriblant regjeringskontorer og Stortinget.

Det avanserte spionutstyret kan overvåke bevegelsene til statsråder, politikere, embetsmenn og vanlige mennesker i området.

Starter etterforskning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenker at fremmede stater står bak spionutstyret og starter etter avisens avsløringer etterforskning for å undersøke om det dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet.

En sentral del av etterforskningen vil trolig bli å forsøke å hente ut så mye informasjon som mulig fra signalene til de falske basestasjonene, både om hva som er samlet inn, hvor lenge det er samlet inn og hvilke personer informasjonsinnhentingen har konsentrert seg om.

Justisminister Anders ‚ Anundsen (Frp) har sagt at han krever at PST gjør det de kan for å finne spionene. Han avviser at norsk etterretning står bak.

- Sannsynlig

Da Nasjonal sikkerhets­myndighet (NSM) ble presentert for Aftenpostens funn forrige torsdag, startet de umiddelbart egne målinger.

— Hovedkonklusjonen er at det er sannsynlig at det finnes falske basestasjoner, slik Aftenposten har avslørt, sier Mona Strøm Arnøy.

NSM bruker betegnelsen «sannsynlig», da det ikke er mulig å trekke absolutte konklusjoner, blant annet på grunn av undersøkelsenes ulikhet i tid og sted. I går ble NSMs rapport sendt over til Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og PST.

NSM vil ikke kommentere enkeltfunn eller detaljer i undersøkelsen, da de er bevismateriale i en pågående etterforskning.

Kina og Russland

Det store spørsmålet er fremdeles hvem som står bak. Flere eksperter uttaler at det er vanskelig å fastslå, men peker mot tre stormakter.

— Det er først og fremst landene vi har lagt oss ut med, på et eller annet vis, som kan tenkes å stå bak dette, dersom det er snakk om en fremmed makt. Vi har et iskaldt forhold til Russland, og et dårlig forhold til Kina, sier sikkerhets- og forsvarsforsker Ståle Ulrichsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Også andre eksperter, deriblant NUPI-forsker Karsten Friis, peker mot øst. Tore Tennøe i Teknologirådet har uttalt at det avanserte spionutstyret tyder på at en ressurssterk aktør står bak.

— Det at utstyret er både svært avansert og kostbart, samt at de har konsentrert seg om det politiske maktsentrumet, tyder på at vi har med én eller flere ressurssterke aktører å gjøre.

Utelukker ikke USA

Richard Forno, visedirektør ved cybersikkerhetssenteret på Maryland-universitetet i Baltimore, regnes som en av USAs fremste eksperter på nettssikkerhet. Han har fulgt med på Aftenpostens avsløringer og regner det som sannsynlig at det er en statlig aktør som står bak.

— Det er ikke utenkelig at USA står bak overvåkingen. Strengt tatt kan det være hvem som helst, sier Forno.

— USA bruker stort sett denne typen bokser for kontraetterretning. Men det kan godt tenkes at de - eller hvem det nå er som har plassert disse boksene i Oslo - har valgt denne enkle løsningen for å gi inntrykk av at det er mindre avanserte aktører som står bak.