• OMSTRIDT: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) kan ikke lenger fatte vedtak i saker som handler om Bergens største boligbyggingsselskap, BOB. Årsaken til det er at Terje Gilje, sjef i selskapet, er blitt leder for Bergen KrF. Rygg ba selv om å få sin habilitet vurdert. I går var han på plass i bystyret, sammen med skolebyråd Harald Victor Hove (til v.) og finansbyråd Liv Røssland.

Mer inhabilitetskrøll for byrådet

Byrådet har erklært Filip Rygg for inhabil i alle saker som har med BOB å gjøre. Dermed kan heller ingen av byråkratene hans fatte vedtak i BOB-saker, mener jussprofessor.