Det blåste gjennom marg og bein utenfor piggtrådgjerdet rundt Samnanger transformatorstasjon. Demonstrantene var tause som i et gravfølge.

Inne på stasjonen feiret olje— og energiminister Tord Lien (Frp), Statnett-sjef Auke Lont og representerer fra politikk og fagmiljø som har vært involvert i bygging av Hardanger-mastene. Nå er prosjektet fullført. Kraft­leveransene er i gang og bergensregionen skal være sikret stabil leveranse av kraft.

Rettssalen neste

For Synnøve Kvamme og Hardanger-aksjonen var ni års protester mot bygging av de gigantiske kraftmastene over. Bare én kamp gjenstår - i Hardanger tingrett. De ulovlige aksjonene har kostet henne 25.000 kroner i bøter som hun nekter å betale. Samlet er aktivistene nå bøtelagt for rundt 200.000 kroner.

- Det har vært rystende å se hvordan demokratiet vårt fungerer. Hardanger er overkjørt, argumentene har skiftet underveis og uopprettelig skade påført naturen. Det er en hån å kalle åpningen av kraftmastene en feiring. Dette er ingen fest, sier Synnøve Kvamme.

Olje- og energiminister Tord Lien berømmet arbeidet som er gjort, men ga på vegne av myndighetene Synnøve Kvamme en innrømmelse:

-  Denne type utbygginger må ha en bedre forankring i lokalmiljøet. I saksbehandling må det lyttes til lokale synspunkter og innspill. Dette er noe vi nå gjør i nye saker, sier Lien.

Mørklegging av Bergen

Statnett-sjef Auke Lont var også overrasket over den sterke mastemotstanden.

- Da jeg begynte som sjef i Statnett i 2009 var jeg intet­anende om de problemene som lå der. Så kom den sprengkalde vinteren i 2010. Strømforbruket var så presset at deler av Bergen var i fare for å bli mørklagt. Som ansvarlig for strømforsyningene i Norge var det en ytterst krevende situasjon.

- Hva har Statnett lært av alle protestene og den høye temperaturen saken skapte?

-  Jeg har gjort meg mange refleksjoner om det. Det viktigste er at vi kunne vært flinkere til å dra de lokale kreftene med i prosessen. Da flere kommuner i Hardanger sa at de ikke ville være med i den demokratiske prosessen, kunne vi lagt mer vekt på en dialog som fikk dem med igjen.

- Gikk dere for langt med skremselspropaganda da dere sa at Bergen kunne bli mørklagt?

- Deler av Bergen kunne bli mørklagt. Jeg synes vi sa det for sent. Sannheten er at forbruket var så stort at vi i 1500 timer ikke hadde noen reserver. Det er ikke en akseptabel situasjon i et moderne samfunn. Vi kunne fått en svært dramatisk situasjon, men vi klarte ikke å formidle hvor alvorlig det var. Paradokset var at folk i Hardanger ikke ville ha mastene, og folk i Bergen som trengte strømmen var også imot. Situasjonen er helt annerledes i Midt-Norge og Nord-Norge. Her ber folk oss bygge raskere enn vi klarer.

-  Skjønte ikke folk i Bergen sitt eget beste?

-  Det riktige er å si at vi ikke klarte å få frem hvor viktig bygging av mastene var for Bergen.

- Fem utbygginger hvert år

-  Og nå skal Statnett bygge mange flere master i et svært ekspansivt program?

— Fremtidsscenariet til Statnett er kraftbygging for mellom fem og syv milliarder kroner årlig bare de neste ti årene. Da snakker vi om hele landet. Norge trenger et sterkere nett, mer fornybar energi og må møte klimautfordringene. Samtidig blir det viktigere med mellomlandsforbindelser for å ha et internasjonalt kraftmarked. Sima-Samnanger-utbyggingene koster rundt 900 millioner kroner. Det er snakk om fem slike utbygginger hvert år fremover, sier Lont.