Robbet revyscene

Natten før revypremieren brøt de to mennene seg inn i Jølster samfunnshus og tok med seg det de kunne finne av lydutstyr.