- Statsbudsjettet er eit slag i trynet for Kyrkja

Åpen folkekirke spår at Kyrkja kan gå konkurs på under ein månad med den låge eigenkapitalen regjeringa legg opp til.