Fullemann i Fana

Voksen kar vinglet fra Flesland til Lagunen.