Nattogene forsinket

Feil på kjøreledning på Haugastøl.