Kraftig kritikk etter tunnelbrann

Havarikommisjonen kritiserer Vegvesenet på flere punkter etter brannen i Gudvangatunnelen i 2013.