• PROVOSERTE: Sid Drici og Eva Rognvik mener Møhlenpris skole har vært i så dårlig forfatning at den burde vært stengt for årevis siden. FOTO: ØRJAN DEISZ

Ble syke på Møhlenpris

Allerede i 2007 ble folk syke i skolebygningen på Møhlenpris. Cytox avdekket store problemer med inneklimaet.