• IKKE NY TEKNOLOGI: - Det var ingen ny teknologi som ble benyttet ved disse analysene. Men som følge av svært vanskelige prøver med lite innhold av humant DNA, forbedret FHI analyseteknikken, heter det i rapporten fra Riksadvokatens granskningsgruppe, som ble ledet av førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes. FOTO: SCANPIX

- Var ikke ny DNA-teknologi

Én enkelt opplysning, om at en mann var mistenkt, gjorde det mulig å få DNA-treffet som førte til pågripelse i Monika-saken.