• BLIR UTSETTELSER: Både i fylkeskommunen og i kommunen har man i årevis advart mot at det blir for stor pause i utbyggingen av bybanetraseen. Årsaken er at man da må bygge ned kontoret som driver med utbyggingen, og viktig kompetanse vil forsvinne. Nå blir det en årelang pause i utbyggingen etter at Fleslands-traseen står ferdig i 2016. Bildet er fra byggingen av Sandslivegen holdeplass nedenfor Statoil. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

Bybanen Utbygging må kutte kraftig i staben

Byggearbeidene for Bybanen til Fyllingsdalen vil tidligst kunne starte opp i 2018. Konsekvensen blir kraftig nedtrapping ved utbyggingskontoret.