Her skal de yngste asylsøkerne bo i Bergen

Bergen får sitt første omsorgssenter for enslige asylsøkere under 15 år.