Kutter i hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) sier Bergen kommune gir for mye hjelp i dag, og kutter derfor i tidsbruken til de pleietrengende.

Publisert Publisert

KUTTER: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og sosialbyråd Rebekka Ljosland (krF) kutter i hjemmehjelpen til pleietrengende i Bergen. Foto: Ørjan Deisz

 • Pål Andreas Mæland
 • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er den såkalte normtiden som nå skal reduseres. Dette er den gjennomsnittlige tidsbruken som legges til grunn for hvor lenge en pleier skal være hjemme hos en pleietrengende.

Les også

Her er forskjellene mellom storbyene i skatter og avgifter

Allerede fra 1. desember endrer byrådet normtidene. Det skjer på følgende måte:

 • Normen for hjemmehjelp, som er praktisk bistand i hjemmet, reduseres fra annen hver uke til hver tredje uke.
 • Sjeldnere oppgaver som i dag utføres hver fjerde uke, skal bare gjøres hver sjette uke.
 • Innenfor hjemmesykepleien skal medisinsk behandling og ernæringsoppgaver prioriteres.
 • Pleie— og omsorgsoppgaver reduseres. For enkelte grupper blir det ti minutter mindre morgen- og kveldsstell.

For dyrt

I en pressemelding sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) at normtidene ikke vil være avgjørende for maks- eller minimumstid hos enkelte brukere.

Les også:

Les også

«Knip igjen, fru Hansen. Tiden er ute!»

— Det skal tas hensyn til individuelle behov, og innbyggere som har spesielle behov vil kunne få mer hjelp, sier Ljosland.

Hun opplyste i bystyret at den nye ordningen skal evalueres. Hvor mye kommunen vil spare på denne ordningen, er ikke opplyst så langt. Men torsdag legges budsjettet frem.

— Dette er veldig skuffende å høre, kommenterer Silje Hjemdal (Frp), selv om Frp i juni stemte for et liknende forslag.

Hun mener at staten bør overta finansieringen av omsorgstjenestene, og la frem forslag om at Bergen skal delta i en slik forsøksordning.

Les også

Redder biblioteket på Landås

Årsaken til at de kutter i normtiden, er ifølge byråden at Bergen kommune har hatt en praksis der man har beregnet mer tid på å utføre forskjellige oppgaver, sammenlignet med andre kommuner.

Skal klare det

Ljosland viser til rapporten «Ressursbruk i pleie— og omsorgssektoren», som kom tidligere i år, og som slår fast at Bergen i snitt tildeler mer tid per pleietrenger sammenlignet med Oslo, Stavanger og Kristiansand.

- Ville du klart å gjøre unna morgenstellet til en sterkt pleietrengende på 50 minutter, inkludert sengetøyskift, hygiene og laging og spising av frokost?

— Vi har jo masse eksempler på at det er mulig. Oslo har langt lavere normtider enn oss. Men det er viktig for meg å påpeke at vi skal ta individuelle hensyn. Dersom hjemmehjelpen ser at dette ikke er mulig å få til innen tiden, så kan de utvide den, svarer Ljosland.

Feil retning

Leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell, er ikke fornøyd med beslutningen.

— Dette går i motsatt retning av det vi ønsker. Det må være behovene til dem som mottar tjenestene, som sammen med dem som gjør faglige vurderinger i jobben sin, som skal være grunnlaget for tjenestene som gis.

Bell sier hun skulle ønsket seg en utvikling i Bergen som er i stil med den tillitsreformen som er på vei i Oslo.

— Vi opplever at våre hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere er hardt presset allerede. Når byrådet kutter normtiden vil dette gi en forringelse av kvaliteten på tjenestene.

Hun frykter det vil gå utover arbeidssituasjonen til dem som jobber i tjenestene.

— Dette er kanskje ikke det klokeste å gjøre dersom man ønsker å redusere sykefraværet, som i Bergen i dag ligger på nesten elleve prosent.

- Tid er ikke kvalitet

I pressemeldingen sin, påpeker byråd Ljosland at det ikke økt tidsbruk for hjemmehjelpen og hjemmesykepleien nødvendigvis gir bedre tjenester.

— Rapporten viser at det ikke er en klar sammenheng mellom tidsbruk og kvalitet. Reduserte normtider vil medføre økte krav til effektivitet for hjemmesykepleien, og gjennom satsingen på Smart omsorg jobber vi med å legge til rette for en mer effektiv arbeidshverdag for hjemmesykepleierne, sier hun.

Byråden mener at endringen er en direkte oppfølging av det tidligere bystyrets vedtak fra juni, da det ble vedtatt å justere normene i tråd med andre byers normer. Den gangen stemte imidlertid dagens største parti i byrådet, Ap, imot forslaget.

Ap ville heller ha et alternativt forslag hvor byrådet skulle komme tilbake med en ny sak til bystyret som skulle tydeliggjøre forskjellen på Bergen og andre byer. Saken skulle også avdekke hvorvidt dette området i realiteten er underbudsjettert.

Les også

Byrådet får barnehagesmell på over 30 millioner

15 minutter til klesvask

Morgenstell for sterkt pleietrengende reduseres med ti minutter, fra 60 til 50 minutter. Det inkluderer ivaretakelse av all personlig hygiene, sengetøyskift ved inkontinens og hjelp til tillaging av frokost, medisiner og liknende. Morgenstell for pleietrengende reduseres med ti minutter til 35 minutter.

Hjelp til dusjing reduseres også med ti minutter, fra 35 til 25 minutter. Det blir dessuten presisert at dusjhjelp kun skal gis etter at det er utredet om brukeren kan dusje på egenhånd.

Også oppgaver som å gi øyedråper, skrive handleliste og hjelpe med støttestrømper reduseres med fem minutter hver.

Her er de nye normene for praktisk bistand i hjemmet, i antall minutter:

 • Rengjøring av gulv 30 Avhenger av størrelse og møblering. Omfatter støvsuging av tepper som ikke kan tas ut, mopping av øvrig gulvareal uten flytting av tunge møbler, avtørking/vasking av gulvfliser. Hver 3. uke
 • Støvtørking 10 Gjelder avtørking av lett tilgjengelige flater, vindusposter, bokhyller etc. Hver 3. uke
 • Støvsuging møbler 5 Gjelder møbler som er i daglig bruk, 1 gang pr 6. uke.
 • Rengjøring bad/toalett 20 Gjelder vask av servant, armatur og speil. Vask av badekar inkl armatur og vegger som utsettes for sprut. Vask av dusjrom inkl. armatur. Vask av toalett— skål – ring – utside, og vask av baderoms/toalettgulv. Hver 3. uke
 • Oppvask 15. Forutsettes utført 2 ganger pr uke, og gjelder gjenstander i det daglige hushold.
 • Vask kjøkkenflater 10 Utføres fortrinnsvis samtidig med renhold av bolig
 • Vask kjøleskap 20 Gjelder inntil 2 ganger pr år.
 • Sengetøyskift 10 Hver 3. uke.
 • Støvsuging madrass 10 Inntil 2 ganger pr år utføres samtidig med sengetøyskift
 • Klesvask maskin 15 Tid differensieres avhengig av om maskin står i leilighet eller i fellesvaskeri og etter hva bruker kan utføre selv. Omfatter alt eller deler av følgende: legge i maskin, sette på maskin, flytte over i trommel/henge opp tøy, legge sammen klær, legge på plass.
 • Hente post, sette ut/hente boss-spann, vanne blomster etc. 5
 • Vask av rullestol 15 Hver 6. uke.
Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Fikk avgiftshopp på 10.700 kroner

 2. Her er forskjellene

 3. Beksvart velferdssosialisme

 4. Vi som kjemper for våre kjære

BT anbefaler

Se Ingebrigtsens første Brann-intervju

Kåre Ingebrigtsen tar over som hovedtrener i Brann.

LES SAKEN